Phemia de Boer

Experience Yourself. It Works !

Welkom!

Locatie

Phemia Move

Belgiepark 34

2408 CS  Alphen aan den Rijn

A. http://www.phemia.nl
A. info@phemia.nl

See the map


ZORG- VERPLEEGHUIZEN en meer.

Belangrijk als partner op mijn site.

ActiVite heeft mij sedert de jaren 90 een enorme boost gegeven binnen de ouderenzorg. Meegroeien in ontwikkelen.
Als sport- en beweegdocente in diverse Zorg- en Verpleeghuizen binnen ActiVite bij Leiden en omstreken.
Het wonen van senioren, als zelfstandige keuze naar een “bejaardenhuis” en ook de aanpassingen is boeiend. Jammer genoeg, steeds meer beperkingen waardoor mensen in de zorg instellingen opgenomen zijn en worden.
Het brengt voortdurend uitdagingen mee.


Mijn werk als docente bewegen is daarom aan de diverse manieren van aanpak onderhevig, zo blijkt als vanzelfsprekend.

Van leuke beweeg activiteit met eigen en ontspannen keuze van de deelnemers naar functioneel trainen in “keuze” van cliënten. Waarbij het woord keuze lastig is.
Mijn zoektocht en bron van ontwikkeling naar de huidige wijze in leven van senioren is blijvend. Het heeft via ActiVite als beweegdocent een schat van waarde voor mij opgeleverd.
Uiteraard draagt blijven bijscholen in mijn werk daar ook aan bij.
Het is pracht uitdaging en je bent nooit uitgeleerd.
Mijn beweegactiviteiten in de diverse huizen laat mij verder het belang zien om onderdelen “Activiteit en functionele training” samen te verbinden en te laten groeien.
Zo zie ik ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ een voor mij moderne samenvattende naam hebben.
Senior ben je over het algemeen veel meer jaren dan vroeger. Mensen worden ouder.
Actief zijn en blijven dus noodzakelijk.

“BEWUST BEWEGEN 55+ zal in mijn ogen naar de toekomst veel aandacht verdienen.
Zoals iemand van ActiVite mij kort geleden letterlijk complimenteus zei:
“ Phemia, jij vertegenwoordigt BEWEGEN”.
Voor mij een enorm grote schat van waarde.
Het bevestigd mijn rol als sport- en beweegdocente in de huidige maar ook toekomstige tijd.

Zorg dragen naar zorg is een veelomvattend begrip !!
Mijn hart heb ik verloren aan bewegen met mensen. Zeker zij die lijden aan ziekte van Altzheimer en Parkinson.
Een doelgroep die door de vergrijzing binnen Nederland in mijn ogen veel aandacht nodig heeft. Bewegen met hen geeft levensvreugde en fysiek welbevinden.
Mijn stimulans aan dagbesteding heeft ook mooie bijdrage als professioneel docente geboden.
ActiVite ledenorganisatie geeft mij kans senioren die nog thuis wonen te stimuleren naar BEWUST BEWEGEN 55+ in buurtcentra. Daarmee is de cirkel naar de toekomst voor mij steeds duidelijker.

BEWEGEN IS NOODZAAK.

Maar vooral creatief, speels en ontspannen is duidelijke visie.
Via ervaringen vanuit mijn bedrijf hoop ik dat te stimuleren en laten ervaren.
Die visie en praktijk wil ik samen met mijn kijk op het ouder zijn/worden verder uitdragen binnen de mogelijkheden als sport- en beweegdocente. Professioneel maar ook als mens.
De bijdrage naar zelfredzaamheid.
Fysiek welzijn het algemeen dagelijks leven.
De valpreventie.

Maar absoluut niet te vergeten ook het sociale en maatschappelijke belang vanuit bewegen laat mij senioren volgen. Politiek en maatschappij binnen Nederland helpen verbinden.
Leeftijd is maar een getal.
Integratie en verbinden een belangrijke doelstelling.
Kijken naar mogelijkheden, zowel bij beweeglessen aan kinderen en het volgen van effecten bij het ouder worden is interessant.
Heerlijk dat stukje bij senioren via ActiVite te zien.


Copyright: Phemia Move 2020-2024